Vytvořte fakturu

SBD KORZO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.01.2017
Basic information
Obchodní název SBD KORZO
Stav Zničeno
IČO 35744341
TIN 2021401822
DIČ SK7020001087
Datum vytvoření 14 Duben 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SBD KORZO
Poštová 3
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 486 159 €
Zisk -9 130 €
Kapitál 1 588 400 €
Vlastní kapitál 735 537 €
Kontaktní informace
Email kubinova@crescogroup.sk
Telefon(y) 0220864321
Date of updating data: 26.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,968,005
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 180,909
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 180,909
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 15,529
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 807
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,456
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 160,970
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 1,147
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,787,005
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,766,204
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,727,699
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,727,699
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 38,505
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 20,801
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 151
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 20,650
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 91
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 91
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,968,005
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,054,686
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 5,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 5,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 3,133
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 9,887
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 9,887
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 4,045,796
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,097,651
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -51,855
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,130
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 913,319
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 264
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 264
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 891,811
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 638,790
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 638,790
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 119,378
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 344
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 197
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,031
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 118,071
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 21,244
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 21,244
Date of updating data: 26.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,730
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,486,159
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,730
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,167
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,477,262
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,495,397
D. Služby (účtová skupina 51) 11,284
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 6,254
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,607
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,622
4. Sociální náklady (527, 528) 25
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 858
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 166
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 166
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,476,835
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -9,238
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -6,554
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,848,243
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 3,846,278
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 1,964
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,845,255
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 3,841,406
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,459
2. Ostatní náklady (562A) 1,459
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,183
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 207
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,988
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,250
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -9,130
Date of updating data: 26.01.2017
Date of updating data: 26.01.2017
 • IČO :35744341 TIN: 2021401822 DIČ: SK7020001087
 • Sídlo: SBD KORZO, Poštová 3, 81106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Duben 1998
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.01.2017Zrušené obchodné meno:
   SBD KORZO, s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Poštová 3 Bratislava 811 06
   24.10.2015Nové obchodné meno:
   SBD KORZO, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Poštová 3 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným