Vytvořte fakturu

D&S Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název D&S Slovakia
IČO 35744375
TIN 2021410094
DIČ SK2021410094
Datum vytvoření 08 Duben 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo D&S Slovakia
90083
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 519 €
Zisk -6 960 €
Kapitál 21 045 €
Vlastní kapitál -54 630 €
Kontaktní informace
Email ds@dance-sport.sk
Telefon(y) 0244637407, 0905767674
Mobile(y) +421905767674, 0905767674
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 5,506
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 5,506
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,506
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 16,325
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 35
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 115
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 853
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 21,831
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -61,590
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -61,269
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,960
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 83,421
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 43,336
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,336
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 38,000
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 40,085
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 5,519
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,633
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 886
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 10,728
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 5,386
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,256
C. Služby (účtová skupina 51) 1,897
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 189
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -5,209
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -5,020
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 791
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 791
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -791
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -6,000
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -6,960
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015