Vytvořte fakturu

G + GASTRO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název G + GASTRO
IČO 35744383
TIN 2020270923
DIČ SK2020270923
Datum vytvoření 15 Duben 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo G + GASTRO
Račianska 72
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 48 015 €
Zisk -9 486 €
Kapitál 130 218 €
Vlastní kapitál -13 197 €
Kontaktní informace
Email privracka@mvieconomy.sk
Telefon(y) 0903800756
Mobile(y) 0903800756
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 70,513
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 70,513
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 22,607
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 64,082
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 60,641
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -100
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,500
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 134,595
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -22,683
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 5,000
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 5,000
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 100,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 497
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -118,694
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -9,486
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 157,278
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 5,755
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 151,523
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,045
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,266
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,690
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 143,522
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 48,015
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 48,015
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 56,102
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 16,234
C. Služby (účtová skupina 51) 21,810
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,705
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 612
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 9,217
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,524
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -8,087
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,971
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 439
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 439
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -439
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -8,526
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -9,486
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35744383 TIN: 2020270923 DIČ: SK2020270923
 • Sídlo: G + GASTRO, Račianska 72, 83102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Duben 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Stanislav Černický Bazovského 11 Bratislava 841 01 24.11.1999
  Jana Černická Poľovnícka 1456/24A Ivanka pri Dunaji 900 28 11.11.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Stanislav Černický 5 000 € (100%) Bazovského 11 Bratislava 841 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.11.2014Nový štatutárny orgán:
   Jana Černická Poľovnícka 1456/24A Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 11.11.2014
   22.10.2011Nové sidlo:
   Račianska 72 Bratislava 831 02
   21.10.2011Zrušené sidlo:
   Hraničná 16 Bratislava 821 05
   20.10.2004Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností
   17.08.2004Nové sidlo:
   Hraničná 16 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Stanislav Černický Bazovského 11 Bratislava 841 01
   16.08.2004Zrušené sidlo:
   Štefanovičova 12 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Radoslav Černický Bazovského 1811/11 Bratislava - Dúbravka
   Stanislav Černický Bazovského 11 Bratislava 841 01
   Patrik Geržo Páričkova 1092/5 Bratislava - Ružinov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Radoslav Černický Bazovského 1811/11 Bratislava - Dúbravka
   Patrik Geržo Páričkova 1092/5 Bratislava - Ružinov
   26.06.2004Nové sidlo:
   Štefanovičova 12 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   Radoslav Černický Bazovského 1811/11 Bratislava - Dúbravka
   Stanislav Černický Bazovského 11 Bratislava 841 01
   Patrik Geržo Páričkova 1092/5 Bratislava - Ružinov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   25.06.2004Zrušené sidlo:
   Hraničná 16 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Radoslav Černický Bazovského 1811/11 Bratislava - Dúbravka
   Stanislav Černický Bazovského 11 Bratislava 841 01
   Peter Dermíšek Budovateľská 1090/7 Bratislava - Ružinov
   Martina Dermíšková Budovateľská 1090/7 Bratislava - Ružinov
   Patrik Geržo Páričkova 1092/5 Bratislava - Ružinov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Dermíšek Budovateľská 1090/7 Bratislava - Ružinov
   08.04.2002Nové sidlo:
   Hraničná 16 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Radoslav Černický Bazovského 1811/11 Bratislava - Dúbravka
   Stanislav Černický Bazovského 11 Bratislava 841 01
   Peter Dermíšek Budovateľská 1090/7 Bratislava - Ružinov
   Martina Dermíšková Budovateľská 1090/7 Bratislava - Ružinov
   Patrik Geržo Páričkova 1092/5 Bratislava - Ružinov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Radoslav Černický Bazovského 1811/11 Bratislava - Dúbravka
   Peter Dermíšek Budovateľská 1090/7 Bratislava - Ružinov
   Patrik Geržo Páričkova 1092/5 Bratislava - Ružinov
   07.04.2002Zrušené sidlo:
   Špitálska 27 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Černický Bazovského 11 Bratislava 841 01
   Patrik Geržo J. Smreka 20 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Patrik Geržo J. Smreka 20 Bratislava 841 07
   24.11.1999Nové sidlo:
   Špitálska 27 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Stanislav Černický Bazovského 11 Bratislava 841 01
   Patrik Geržo J. Smreka 20 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Stanislav Černický Bazovského 11 Bratislava 841 01
   Patrik Geržo J. Smreka 20 Bratislava 841 07
   23.11.1999Zrušené sidlo:
   Michalská 6 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Geržo Jána Smreka 20 Bratislava 841 08
   Patrik Geržo Jána Smreka 20 Bratislava 841 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Gabriel Geržo Jána Smreka 20 Bratislava 841 08
   15.04.1998Nové obchodné meno:
   G + GASTRO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Michalská 6 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   prieskum trhu
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   pohostinská činnosť
   Noví spoločníci:
   Gabriel Geržo Jána Smreka 20 Bratislava 841 08
   Patrik Geržo Jána Smreka 20 Bratislava 841 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Gabriel Geržo Jána Smreka 20 Bratislava 841 08