Vytvořte fakturu

ORS-DM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ORS-DM
IČO 35744405
TIN 2021403593
Datum vytvoření 02 Duben 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ORS-DM
Energetikov 11/13
96900
Banská Štiavnica
Financial information
Prodej a příjem 3 942 014 €
Zisk -59 269 €
Kapitál 4 100 874 €
Vlastní kapitál -82 981 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,148,413
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 4,042,568
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 37,873
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 67,972
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 4,148,413
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -142,250
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -90,284
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -59,269
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,290,663
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 52,940
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 98,851
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 44,319
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,880
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 51,652
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 4,138,872
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 3,942,014
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,942,014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 3,928,771
C. Služby (účtová skupina 51) 1,358
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,927,413
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 13,243
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,358
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 437
X. Úrokové výnosy (662) 437
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 70,069
M. Úrokové náklady (562) 69,997
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 72
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -69,632
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -56,389
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,880
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -59,269
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35744405 TIN: 2021403593
 • Sídlo: ORS-DM, Energetikov 11/13, 96900, Banská Štiavnica
 • Datum vytvoření: 02 Duben 1998
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.09.1998Nové sidlo:
   Energetikov 11/13 Banská Štiavnica 969 00
   Noví spoločníci:
   Ivan Drgoňa Energetikov 11/13 Banská Štiavnica 969 00
   Vladimír Malý Podmájska 38 Vráble 952 01
   22.09.1998Zrušené sidlo:
   Komenského 13 Modra 900 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Drgoňa Komenského 13 Modra 900 21
   Vladimír Malý Podmájska 38 Vráble 952 01
   02.04.1998Nové obchodné meno:
   ORS-DM spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Komenského 13 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ivan Drgoňa Komenského 13 Modra 900 21
   Vladimír Malý Podmájska 38 Vráble 952 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Drgoňa Komenského 13 Modra 900 21
   Vladimír Malý Podmájska 38 Vráble 952 01