Vytvořte fakturu

PEKOMA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PEKOMA
IČO 35744430
TIN 2021392956
DIČ SK2021392956
Datum vytvoření 25 Březen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PEKOMA
Jasovská 31
85107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 135 326 €
Zisk -661 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421907184996, +421915977217
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 9,646
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,421
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 7,788
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 7,788
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 288
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 65
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 65
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 223
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,345
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 274
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,071
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 225
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 225
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,646
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,282
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 75,500
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -78,196
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,847
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -81,043
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -661
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,364
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 248
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 248
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 478
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 478
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,824
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 684
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 684
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 854
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 661
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 625
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,814
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 135,326
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 135,326
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 135,326
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 135,858
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 107,109
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,374
D. Služby (účtová skupina 51) 9,629
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 14,352
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 10,578
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,722
4. Sociální náklady (527, 528) 52
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 241
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 153
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -532
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 14,214
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 129
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 85
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 85
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 44
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -129
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -661
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -661
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015