Vytvořte fakturu

PADEL & SQUASH - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.07.2016
Basic information
Obchodní název PADEL & SQUASH
IČO 35744588
Datum vytvoření 17 Duben 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PADEL & SQUASH
Nové záhrady V 5864/5
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 749 €
Zisk -679 €
Kapitál 22 840 €
Vlastní kapitál 12 612 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903409020
Fax(y) 0248291520
Date of updating data: 28.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 12,280
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,280
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,950
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,950
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 10,330
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 10,195
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 135
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,280
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,933
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 5,972
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 720
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) 5,252
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -679
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 153
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 153
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 0
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 0
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 153
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 0
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 194
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 194
Date of updating data: 28.07.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,749
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,749
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,428
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 412
D. Služby (účtová skupina 51) 1,793
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 223
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -679
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -456
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 0
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -679
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -679
Date of updating data: 28.07.2016
Date of updating data: 28.07.2016