Vytvořte fakturu

JUKAP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.11.2016
Basic information
Obchodní název JUKAP
IČO 35744677
TIN 2021377204
Datum vytvoření 07 Duben 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JUKAP
ul. SNP 33
90021
Svätý Jur
Financial information
Zisk -4 131 €
Kapitál 861 335 €
Vlastní kapitál 532 €
Date of updating data: 25.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 813,699
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 394,687
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 64,020
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 64,020
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 330,667
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 330,667
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 419,012
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 358,713
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 358,713
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 60,299
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 187
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 60,112
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 813,699
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,351
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 590
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 590
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,253
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 6,432
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -5,179
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,131
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 809,348
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 808,688
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 808,688
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 660
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 180
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 180
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.11.2016
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,780
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,172
D. Služby (účtová skupina 51) 2,608
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,780
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -3,780
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 248
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 248
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 248
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 72
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 72
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 176
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,604
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 527
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 527
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,131
Date of updating data: 25.11.2016
Date of updating data: 25.11.2016