Vytvořte fakturu

JUKAP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název JUKAP
IČO 35744677
TIN 2021377204
Datum vytvoření 07 Duben 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JUKAP
ul. SNP 33
90021
Svätý Jur
Financial information
Prodej a příjem 3 000 €
Zisk 950 €
Kapitál 861 335 €
Vlastní kapitál 532 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 869,296
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 144,688
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 64,020
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 64,020
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 80,668
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 80,668
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 724,608
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 717,012
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 717,012
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,596
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,137
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,459
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 869,296
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,482
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 590
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 590
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 303
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 5,482
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -5,179
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 950
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 860,814
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 860,269
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 860,269
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 545
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 65
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 65
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,000
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,000
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,810
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 886
D. Služby (účtová skupina 51) 1,924
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 190
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 190
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,034
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 508
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 508
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5,526
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5,526
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,731
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,078
2. Ostatní náklady (562A) 3,078
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,581
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 72
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,303
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,493
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 543
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 543
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 950
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015