Vytvořte fakturu

C&H agency - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 12.02.2016
Basic information
Obchodní název C&H agency
Stav Zničeno
IČO 35744693
TIN 2021405727
DIČ SK2021405727
Datum vytvoření 20 Duben 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo C&H agency
Koprivnická 9D
84102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 629 916 €
Zisk -255 565 €
Kapitál 827 630 €
Vlastní kapitál 190 947 €
Kontaktní informace
Email caspar@cha.sk
Telefon(y) 0264463429, 0220718924
Mobile(y) +421903281787, 0903281781
Date of updating data: 12.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 273,342
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 22,000
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 22,000
2. Software (013) - /073, 091A/ 22,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 251,312
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 237,130
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 237,130
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 11,984
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 11,984
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,984
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,198
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,815
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 383
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 30
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 30
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 273,342
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 209,199
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 523,399
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -65,274
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -65,274
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -255,565
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 64,143
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 19,642
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,029
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,029
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11,950
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,663
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 44,501
Date of updating data: 12.02.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 629,916
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 604,618
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 25,298
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 878,024
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 290
D. Služby (účtová skupina 51) 616,546
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 151
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 151
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 224,769
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 224,769
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 36,265
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -248,108
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -12,218
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,577
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4,394
2. Ostatní náklady (562A) 4,394
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 183
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,577
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -252,685
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -255,565
Date of updating data: 12.02.2016
Date of updating data: 12.02.2016
 • IČO :35744693 TIN: 2021405727 DIČ: SK2021405727
 • Sídlo: C&H agency, Koprivnická 9D, 84102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Duben 1998
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.02.2016Zrušené obchodné meno:
   C&H agency, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Koprivnická 9D Bratislava 841 02
   15.06.2011Nové sidlo:
   Koprivnická 9D Bratislava 841 02
   11.09.2007Nové obchodné meno:
   C&H agency, s.r.o.
   20.04.1998Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným