Vytvořte fakturu

LUMIO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LUMIO
IČO 35744766
TIN 2021405111
DIČ SK2021405111
Datum vytvoření 14 Duben 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LUMIO
Palárikova 31
81107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 001 €
Zisk 3 423 €
Kapitál 2 383 €
Vlastní kapitál -7 158 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905407888
Mobile(y) 0905407888
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,024
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 1,024
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,668
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,664
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 4,692
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -3,795
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) -382
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -13,475
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,423
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 8,487
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 8,487
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,241
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,237
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 5,001
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 5,001
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 530
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 434
C. Služby (účtová skupina 51) 96
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,471
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,471
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 4
XI. Kurzové zisky (663) 4
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 86
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 86
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -82
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,389
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 966
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,423
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015