Vytvořte fakturu

CLIMA TECH - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CLIMA TECH
IČO 35744804
TIN 2020201095
DIČ SK2020201095
Datum vytvoření 21 Duben 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CLIMA TECH
Agátova 20
90045
Malinovo
Financial information
Prodej a příjem 268 713 €
Zisk 2 411 €
Kapitál 38 300 €
Vlastní kapitál 31 830 €
Kontaktní informace
Email climatech@mail.t-com.sk
Telefon(y) +421245955072
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 17,374
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 17,374
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 17,374
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 34,514
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 8,246
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 430
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 20,266
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 51,888
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 34,242
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 32,985
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,334
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -9,127
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,411
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 17,646
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 10,291
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 7,355
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,240
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,051
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,005
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 59
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 268,713
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 35,032
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 233,681
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 265,022
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 21,416
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 85,927
C. Služby (účtová skupina 51) 125,369
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 29,944
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,159
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,204
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,691
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 36,001
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 5
X. Úrokové výnosy (662) 5
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 324
M. Úrokové náklady (562) 161
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 6
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 157
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -319
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,372
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 961
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,411
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35744804 TIN: 2020201095 DIČ: SK2020201095
 • Sídlo: CLIMA TECH, Agátova 20, 90045, Malinovo
 • Datum vytvoření: 21 Duben 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Pavol Bardún Agátova 20 Malinovo 21.04.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Pavol Bardún 6 639 € (100%) Agátova 20 Malinovo
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.02.2015Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Bardún Agátova 20 Malinovo
   09.02.2015Zrušeny spoločníci:
   Ľubica Bardúnová Cyprichová 52 Bratislava 831 05
   Ing. Pavol Bardún Agátova 20 Malinovo
   05.01.2001Nové predmety činnosti:
   technicko-poradenské služby v oblasti vzduchotechniky
   07.02.2000Noví spoločníci:
   Ľubica Bardúnová Cyprichová 52 Bratislava 831 05
   Ing. Pavol Bardún Agátova 20 Malinovo
   06.02.2000Zrušeny spoločníci:
   CLIMA TECH Hygiene-, Klima- technik Gesmbh, Am Neuschacht 1 Grunbach am Scheeberg 2733 Rakúsko
   Ing. Pavol Bardún Agátova 20 Malinovo
   21.04.1998Nové obchodné meno:
   CLIMA TECH, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Agátova 20 Malinovo 900 45
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a sprostredkovanie výkonu služieb
   Noví spoločníci:
   CLIMA TECH Hygiene-, Klima- technik Gesmbh, Am Neuschacht 1 Grunbach am Scheeberg 2733 Rakúsko
   Ing. Pavol Bardún Agátova 20 Malinovo
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Bardún Agátova 20 Malinovo