Vytvořte fakturu

MAURO SIMON - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MAURO SIMON
IČO 35744812
TIN 2020203933
DIČ SK2020203933
Datum vytvoření 22 Duben 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAURO SIMON
Hrnčiarska 34
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 461 149 €
Zisk 49 454 €
Kapitál 261 732 €
Vlastní kapitál -138 688 €
Kontaktní informace
Email info@maurosimon.sk
Telefon(y) +421336413198
Mobile(y) +421948100303, +421948100304, +421948100305
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 134,769
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 134,769
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 22,055
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 186,426
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 38,122
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 26
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 105,688
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 321,195
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 56,758
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 49,454
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 264,437
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 7,972
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 1,725
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 248,219
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 114,875
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,611
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 10,481
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 120,252
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,000
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,521
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 461,149
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 314,384
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 146,367
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 398
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 397,292
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 182,812
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 27,880
C. Služby (účtová skupina 51) 111,323
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 31,273
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 8,079
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 33,037
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,888
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 63,857
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 138,736
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 4,583
M. Úrokové náklady (562) 1,223
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,360
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -4,581
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 59,276
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 9,822
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 49,454
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35744812 TIN: 2020203933 DIČ: SK2020203933
 • Sídlo: MAURO SIMON, Hrnčiarska 34, 90201, Pezinok
 • Datum vytvoření: 22 Duben 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Silvia Minaričová Hrnčiarska 34 Pezinok 902 01 22.04.1998
  Ing. Miloš Minarič Hrnčiarska 34 Pezinok 11.05.2001
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mgr. Silvia Minaričová 3 320 € (50%) Hrnčiarska 34 Pezinok 902 01
  Ing. Miloš Minarič 3 320 € (50%) Hrnčiarska 34 Pezinok
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.05.2001Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Minarič Hrnčiarska 34 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miloš Minarič Hrnčiarska 34 Pezinok
   10.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Luciano Testa Caserta Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   07.09.1998Noví spoločníci:
   Luciano Testa Caserta Taliansko
   06.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Henrieta Selecká Slnečná 23 Pezinok 902 01
   22.04.1998Nové obchodné meno:
   MAURO SIMON, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hrnčiarska 34 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   očná optika
   Noví spoločníci:
   Mgr. Silvia Minaričová Hrnčiarska 34 Pezinok 902 01
   Henrieta Selecká Slnečná 23 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Silvia Minaričová Hrnčiarska 34 Pezinok 902 01