Vytvořte fakturu

SANBOR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.12.2015
Basic information
Obchodní název SANBOR
IČO 35744821
TIN 2020229904
DIČ SK2020229904
Datum vytvoření 21 Duben 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SANBOR
Pri Šajbách 1
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 180 €
Zisk -2 081 €
Kapitál 2 699 €
Vlastní kapitál 2 212 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243422957
Date of updating data: 09.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,337
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,337
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 345
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 17
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 328
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,992
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,754
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 238
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,337
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 131
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,557
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,557
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -5,984
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -5,984
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,081
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,206
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 442
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 442
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,514
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 554
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 554
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 250
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 250
Date of updating data: 09.12.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 180
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 180
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,215
D. Služby (účtová skupina 51) 674
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 541
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,035
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -674
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 86
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 86
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -86
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,121
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,081
Date of updating data: 09.12.2015
Date of updating data: 09.12.2015
 • IČO :35744821 TIN: 2020229904 DIČ: SK2020229904
 • Sídlo: SANBOR, Pri Šajbách 1, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Duben 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Ľubomír Černák Tichá 797/3 Zálesie 900 28 02.12.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  JUDr. Ľubomír Černák 6 639 € (100%) Tichá 797/3 Zálesie 900 28
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.12.2015Noví spoločníci:
   JUDr. Ľubomír Černák Tichá 797/3 Zálesie 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ľubomír Černák Tichá 797/3 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 02.12.2015
   21.04.1998Nové obchodné meno:
   SANBOR s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pri Šajbách 1 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie detektívnej služby
   prevádzkovanie strážnej služby
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ