Vytvořte fakturu

INTEGRAS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 30.06.2016
Basic information
Obchodní název INTEGRAS
IČO 35744847
Datum vytvoření 22 Duben 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTEGRAS
92101
Vajanského
Financial information
Prodej a příjem 50 378 €
Zisk 2 942 €
Kapitál 22 656 €
Vlastní kapitál 10 320 €
Date of updating data: 30.06.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 19,514
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 13,230
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,016
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,700
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 19,514
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 13,263
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,972
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,972
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,536
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 1,813
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,942
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 6,251
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 8,287
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,327
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) -2,036
Date of updating data: 30.06.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 50,378
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 50,378
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 46,358
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 42,910
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 80
C. Služby (účtová skupina 51) 3,308
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 60
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,020
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,080
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 118
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 118
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -118
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,902
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,942
Date of updating data: 30.06.2016
Date of updating data: 30.06.2016