Vytvořte fakturu

NIN DA LI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 11.09.2015
Basic information
Obchodní název NIN DA LI
IČO 35744880
TIN 2021402174
DIČ SK2021402174
Datum vytvoření 23 Duben 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NIN DA LI
Františkánske námestie 3
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 19 942 €
Zisk -4 162 €
Kapitál 9 028 €
Vlastní kapitál -3 331 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421254640293
Date of updating data: 11.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 11,944
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 11,944
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 11,944
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,589
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,136
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 21,533
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -7,493
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 10,291
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 10,291
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 465
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -14,087
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,162
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 29,026
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 198
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 28,828
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 10,503
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 992
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 17,333
Date of updating data: 11.09.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 19,942
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 19,942
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 22,650
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 19,830
C. Služby (účtová skupina 51) 287
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 1,017
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 32
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,389
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 95
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,708
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -175
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 494
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 494
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -494
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,202
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,162
Date of updating data: 11.09.2015
Date of updating data: 11.09.2015
 • IČO :35744880 TIN: 2021402174 DIČ: SK2021402174
 • Sídlo: NIN DA LI, Františkánske námestie 3, 81101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Duben 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Chunchun Jin Adamiho 449/22 Bratislava 841 05 11.11.2008
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Chun Chun Jin 6 291 € (61.1%) Bratislava 841 05
  Yong Fu Xia 4 000 € (38.9%) Bratislava 841 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.01.2013Noví spoločníci:
   Yong Fu Xia Adamiho 449/22 Bratislava 841 05
   03.07.2012Noví spoločníci:
   Chun Chun Jin Adamiho 449/22 Bratislava 841 05
   14.04.2010Nový štatutárny orgán:
   Yong Fu Xia Adamiho 449/22 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 11.11.2008
   16.01.2009Nové sidlo:
   Františkánske námestie 3 Bratislava 811 01
   26.11.2008Nový štatutárny orgán:
   Chunchun Jin Adamiho 449/22 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 11.11.2008
   07.07.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   25.11.1998Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   23.04.1998Nové obchodné meno:
   NIN DA LI, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť