Vytvořte fakturu

Almea COM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Almea COM
IČO 35744936
TIN 2020270857
DIČ SK2020270857
Datum vytvoření 21 Duben 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Almea COM
Bajkalská 31
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 374 654 €
Zisk 23 577 €
Kapitál 572 414 €
Vlastní kapitál 9 469 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0253633852
Mobile(y) 0911440129, 0911730262
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 346,277
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 165,972
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 15,972
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 15,972
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 150,000
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 150,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 180,156
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 132,573
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 132,100
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 132,100
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 473
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 47,583
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 44,512
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,071
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 149
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 149
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 346,277
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 33,579
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 10,002
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 10,002
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 23,577
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 312,325
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 537
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 333
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 204
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 311,054
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 117,379
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 117,379
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 177,978
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 506
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 468
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,548
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,175
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 734
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 734
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 373
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 373
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 348,728
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 374,654
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 231
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 348,496
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 25,100
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 827
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 347,941
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 17,231
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 9,645
D. Služby (účtová skupina 51) 258,849
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 16,118
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 11,824
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,225
4. Sociální náklady (527, 528) 69
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 986
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 24,650
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 24,650
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 17,237
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,225
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 26,713
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 63,002
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,177
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,815
2. Ostatní náklady (562A) 1,815
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 362
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,176
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 24,537
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 23,577
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35744936 TIN: 2020270857 DIČ: SK2020270857
 • Sídlo: Almea COM, Bajkalská 31, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Duben 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Imrich Sopko Robotnícka 782/109A Vysoká pri Morave 900 66 05.01.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  JUDr. Imrich Sopko 6 668 € (66.7%) Robotnícka 782/109A Vysoká pri Morave 900 66
  Peter Sopko 3 334 € (33.3%) Pezinok 902 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.05.2011Noví spoločníci:
   Peter Sopko Slnečné údolie 2950/239 Pezinok 902 01
   26.05.2011Zrušeny spoločníci:
   Dr. Zdeněk Krhovják Štěpánská 1881 Vsetín 755 01 Česká republika
   Ing. Ivan Miča Padělky 542 Slušovice 763 15 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Zdeněk Krhovják Štěpánská 1881 Vsetín 755 01 Česká republika Vznik funkcie: 15.04.2009
   Ing. Ivan Miča Padělky 542 Slušovice 763 15 Česká republika Vznik funkcie: 15.04.2009
   05.05.2009Noví spoločníci:
   JUDr. Imrich Sopko Robotnícka 782/109A Vysoká pri Morave 900 66
   Dr. Zdeněk Krhovják Štěpánská 1881 Vsetín 755 01 Česká republika
   Ing. Ivan Miča Padělky 542 Slušovice 763 15 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Imrich Sopko Robotnícka 782/109A Vysoká pri Morave 900 66 Vznik funkcie: 05.01.2007
   Dr. Zdeněk Krhovják Štěpánská 1881 Vsetín 755 01 Česká republika Vznik funkcie: 15.04.2009
   Ing. Ivan Miča Padělky 542 Slušovice 763 15 Česká republika Vznik funkcie: 15.04.2009
   04.05.2009Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Imrich Sopko Sklenárova 36 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Imrich Sopko Sklenárova 36 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 05.01.2007
   18.09.2008Zrušeny predmety činnosti:
   telekomunikačná služba - AUDIOTEX
   02.02.2007Nové sidlo:
   Bajkalská 31 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   JUDr. Imrich Sopko Sklenárova 36 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Imrich Sopko Sklenárova 36 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 05.01.2007
   01.02.2007Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 810 11
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Havrilla Hornádska 12 Bratislava 820 14
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Havrilla Hornádska 12 Bratislava
   02.12.2006Noví spoločníci:
   Ing. Ján Havrilla Hornádska 12 Bratislava 820 14
   01.12.2006Zrušeny spoločníci:
   E - centrum, a.s., IČO: 15888118 Na Václavce 7 Praha 150 00 Česká republika
   Ing. Ján Havrilla Hornádska 12 Bratislava 820 14
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Margaréta Kačníková 110 Valaská Dubová
   09.03.2001Noví spoločníci:
   Ing. Ján Havrilla Hornádska 12 Bratislava 820 14
   08.03.2001Zrušeny spoločníci:
   Profi - MEDIA - Public spol.s r.o. IČO: 31 340 741 Hornádska 12, P.O.BOX 29/pošta 214 Bratislava 821 07
   12.10.2000Nové predmety činnosti:
   telekomunikačná služba - AUDIOTEX
   Noví spoločníci:
   Profi - MEDIA - Public spol.s r.o. IČO: 31 340 741 Hornádska 12, P.O.BOX 29/pošta 214 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Margaréta Kačníková 110 Valaská Dubová
   11.10.2000Zrušeny spoločníci:
   Profi - MEDIA - Public spol.s r.o. IČO: 31 340 741 Hornádska 12, P.O.BOX 29/pošta 214 Bratislava 821 07
   Petr Müller Veltruská 533 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martina Palovčíková Drevená 10 Bratislava
   20.11.1998Nové obchodné meno:
   Almea COM, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 810 11
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   sprotredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenstvo v obchodovaní - okrem organizačno-ekonomického a účtovného poradenstva
   prenájom priemyselného tovaru
   vydavateľská činnosť
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Profi - MEDIA - Public spol.s r.o. IČO: 31 340 741 Hornádska 12, P.O.BOX 29/pošta 214 Bratislava 821 07
   E - centrum, a.s., IČO: 15888118 Na Václavce 7 Praha 150 00 Česká republika
   Petr Müller Veltruská 533 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Havrilla Hornádska 12 Bratislava
   Martina Palovčíková Drevená 10 Bratislava
   19.11.1998Zrušené obchodné meno:
   ALMEA COM, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Župné námestie 9 Bratislava 811 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom priemyselného tovaru
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
   Zrušeny spoločníci:
   Elena Straňanová Znievska 9 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Špoták Ľ. Fullu 26 Bratislava 841 05
   Anna Žižková Ševčenkova 33 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Špoták Ľ. Fullu 26 Bratislava 841 05
   Anna Žižková Ševčenkova 33 Bratislava 851 01
   21.04.1998Nové obchodné meno:
   ALMEA COM, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Župné námestie 9 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom priemyselného tovaru
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
   Noví spoločníci:
   Elena Straňanová Znievska 9 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Špoták Ľ. Fullu 26 Bratislava 841 05
   Anna Žižková Ševčenkova 33 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Špoták Ľ. Fullu 26 Bratislava 841 05
   Anna Žižková Ševčenkova 33 Bratislava 851 01