Vytvořte fakturu

TRILUX Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TRILUX Slovakia
IČO 35745037
TIN 2020270956
DIČ SK2020270956
Datum vytvoření 27 Duben 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRILUX Slovakia
Galvániho 7
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 877 405 €
Zisk -16 535 €
Kapitál 494 950 €
Vlastní kapitál 321 952 €
Kontaktní informace
Email trilux@trilux.sk
Telefon(y) +421243422611, +421243422620
Fax(y) 0243422627
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 281,052
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 26,617
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 26,617
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 26,617
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 251,520
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 4,274
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,274
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 6,362
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 6,362
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,362
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 53,277
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 37,594
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,594
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 15,683
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 187,607
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,470
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 186,137
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,915
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,915
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 281,052
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 240,997
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 16,598
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 16,598
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 219
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,550
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,550
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 237,165
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 237,165
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -16,535
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 40,055
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 10,305
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 206
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 10,099
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 23,846
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 7,366
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,366
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,847
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,238
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,895
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,500
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,904
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,904
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 877,421
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 877,405
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 867,711
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,694
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 889,760
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 613,344
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,793
D. Služby (účtová skupina 51) 81,263
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 163,241
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 128,474
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 32,704
4. Sociální náklady (527, 528) 2,063
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 408
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 19,391
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 19,391
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,320
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -12,355
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 167,311
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 16
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 16
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,313
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 941
2. Ostatní náklady (562A) 941
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 372
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,297
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -13,652
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,883
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,883
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -16,535
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35745037 TIN: 2020270956 DIČ: SK2020270956
 • Sídlo: TRILUX Slovakia, Galvániho 7, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Duben 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Karol Pastucha Alžbetin dvor 814 Miloslavov 900 42 01.01.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  TRILUX-LEUCHTEN GmbH 13 278 € (80%) Viedeň 1110 Rakúska republika
  Trilux International Holding B.V. 3 320 € (20%) 3981AJ Bunnik Holandsko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.03.2011Noví spoločníci:
   TRILUX-LEUCHTEN GmbH Modecenterstraße 17 Business Park Marximum /Unit 2/4. Viedeň 1110 Rakúska republika
   07.03.2011Zrušeny spoločníci:
   TRILUX-Leuchten GmbH Carlbergergasse 68 Wien 1230 Rakúska republika
   08.04.2008Nový štatutárny orgán:
   Karol Pastucha Alžbetin dvor 814 Miloslavov 900 42 Vznik funkcie: 01.01.2003
   07.04.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Pastucha Smolenická 14 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 01.01.2003
   15.06.2004Nové sidlo:
   Galvániho 7 Bratislava 821 04
   14.06.2004Zrušené sidlo:
   Nevädzová 5 Bratislava 821 01
   22.10.2003Noví spoločníci:
   Trilux International Holding B.V. Kosterijland 48 3981AJ Bunnik Holandsko
   TRILUX-Leuchten GmbH Carlbergergasse 68 Wien 1230 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Karol Pastucha Smolenická 14 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 01.01.2003
   21.10.2003Zrušeny spoločníci:
   TRILUX-Leuchten GmbH Carlbergergasse 68 Wien 1230 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Friitz Lenze Salitergasse 79 Perchtoldsdorf Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Veternicova 22 Bratislava - Karlova Ves
   06.04.2001Nový štatutárny orgán:
   Friitz Lenze Salitergasse 79 Perchtoldsdorf Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Veternicova 22 Bratislava - Karlova Ves
   05.04.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Fritz Lenze Salitergasse 79 Perchtoldsdorf Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Hurbanovo nám. 1 Bratislava 811 01
   13.09.2000Nové sidlo:
   Nevädzová 5 Bratislava 821 01
   12.09.2000Zrušené sidlo:
   Kapitulská 15 Bratislava 810 01
   27.04.1998Nové obchodné meno:
   TRILUX Slovakia, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kapitulská 15 Bratislava 810 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   TRILUX-Leuchten GmbH Carlbergergasse 68 Wien 1230 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Fritz Lenze Salitergasse 79 Perchtoldsdorf Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Hurbanovo nám. 1 Bratislava 811 01