Vytvořte fakturu

TELETRON - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TELETRON
IČO 35745061
TIN 2020230036
DIČ SK2020230036
Datum vytvoření 24 Duben 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TELETRON
Drieňová 34
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 65 788 €
Zisk -19 622 €
Kapitál 24 928 €
Vlastní kapitál -85 083 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421243191611
Mobile(y) +421903470870, +421903160880
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 18,002
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 8,615
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 8,615
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 8,615
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,730
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 5,722
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 5,722
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,798
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 345
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 345
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,453
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,210
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,110
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 100
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 657
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 657
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 18,002
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -104,704
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -92,386
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 42,984
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -135,370
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -19,622
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 122,706
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 48,248
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 47,247
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,001
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 74,458
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,141
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,141
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 66,369
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,429
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 593
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -74
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 65,788
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 65,788
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 65,389
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 399
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 83,275
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 45,668
D. Služby (účtová skupina 51) 13,361
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 11,526
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 8,488
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,987
4. Sociální náklady (527, 528) 51
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 407
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,271
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,271
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,042
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -17,487
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,360
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,175
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 711
2. Ostatní náklady (562A) 711
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 464
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,175
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -18,662
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -19,622
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015