Vytvořte fakturu

DG SERVIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.02.2016
Basic information
Obchodní název DG SERVIS
IČO 35745126
TIN 2020211358
DIČ SK2020211358
Datum vytvoření 27 Duben 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DG SERVIS
Gogoľova 18
85202
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 223 472 €
Zisk -19 676 €
Kapitál 1 361 088 €
Vlastní kapitál 168 328 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0263531603, 0263531610, 0263531617, 0268280322, 0904259135
Mobile(y) 0903781593, 0904259135
Fax(y) 0263531603
Date of updating data: 24.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 456,598
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 51,691
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 51,691
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,434
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 46,257
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 404,262
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 85,589
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 10,195
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 74,823
3. Výrobky (123) - /194/ 571
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 298,799
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 16,657
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,657
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,561
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 276,581
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 19,874
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 604
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 19,270
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 645
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 645
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 456,598
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 148,652
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 186,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 186,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 332
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -18,336
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -18,336
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -19,676
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 307,946
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 16
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 16
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 297,069
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 273,720
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 273,720
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,731
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 15,632
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,335
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,940
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 711
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 6,394
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,394
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 4,467
Date of updating data: 24.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 223,472
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 223,472
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 22,040
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 145,639
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 43,418
V. Aktivace (účtová skupina 62) 0
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 7,791
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,584
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 237,500
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 62,897
D. Služby (účtová skupina 51) 45,914
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 117,209
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 79,727
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 31,538
4. Sociální náklady (527, 528) 5,944
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 321
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,819
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,819
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 6,435
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -2,050
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,955
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -14,028
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 102,286
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 275
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 275
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 275
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,961
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4,467
2. Ostatní náklady (562A) 4,467
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 15
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 479
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,686
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -18,714
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 962
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 962
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -19,676
Date of updating data: 24.02.2016
Date of updating data: 24.02.2016
 • IČO :35745126 TIN: 2020211358 DIČ: SK2020211358
 • Sídlo: DG SERVIS, Gogoľova 18, 85202, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Duben 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Bc. Vladimír Sejna Röntgenova 12 Bratislava 851 01 12.02.2016
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ladislav Németh 1 328 € (0.7%) Bratislava 851 01
  HYDRONIKA NOVA a.s., 184 672 € (99.3%) Bratislava 852 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.02.2016Nový štatutárny orgán:
   Bc. Vladimír Sejna Röntgenova 12 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 12.02.2016
   02.08.2011Noví spoločníci:
   HYDRONIKA NOVA a.s., Gogoľova 18 Bratislava 852 02
   31.08.2005Noví spoločníci:
   Ladislav Németh Vavilovova 5 Bratislava 851 01
   28.08.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   27.04.1998Nové obchodné meno:
   DG SERVIS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gogoľova 18 Bratislava 852 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľnej živnosti
   konštrukčná činnosť v strojárenstve
   kovoobrábanie
   výroba nástrojov
   brúsenie a leštenie kovov
   zámočníctvo
   sprostredkovateľská činnosť