Vytvořte fakturu

COMSIT BRATISLAVA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.12.2015
Basic information
Obchodní název COMSIT BRATISLAVA
IČO 35745207
TIN 2020230058
DIČ SK2020230058
Datum vytvoření 28 Duben 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo COMSIT BRATISLAVA
Púchovská 12
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 064 383 €
Zisk 18 073 €
Kapitál 566 308 €
Vlastní kapitál 283 823 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244884797, +421244887042
Mobile(y) +421907893217, +421948286491, +421905606431, +421917848637, +421905477880, +421905477881, +421905477882
Fax(y) 0244887042
Date of updating data: 09.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 527,427
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 9,714
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 9,714
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 9,714
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 517,713
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 297,661
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 297,661
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 207,996
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 207,996
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 207,996
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 12,056
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,471
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,585
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 527,427
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 301,896
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 34,522
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 89,306
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 89,306
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 152,691
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 152,691
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,073
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 225,531
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,810
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,810
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 223,721
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 132,483
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 132,458
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 60,338
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,024
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,456
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,420
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 0
Date of updating data: 09.12.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,064,383
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,028,893
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 35,097
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 393
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,039,137
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 742,284
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 29,744
D. Služby (účtová skupina 51) 84,568
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 176,718
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 134,839
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 38,443
4. Sociální náklady (527, 528) 3,436
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,449
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,373
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,373
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 25,246
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 207,394
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 30
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 30
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,752
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 16
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,736
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,722
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 23,524
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,451
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,451
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 18,073
Date of updating data: 09.12.2015
Date of updating data: 09.12.2015
 • IČO :35745207 TIN: 2020230058 DIČ: SK2020230058
 • Sídlo: COMSIT BRATISLAVA, Púchovská 12, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Duben 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Vladimír Ščepán Krížna 1 Bratislava 811 07 28.04.1998
  Ing. Peter Lehoczký Bratislava 831 01 28.04.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Vladimír Ščepán 2 490 € (37.5%) Krížna 1 Bratislava 811 07
  Ing. Peter Lehoczký 1 660 € (25%) Bratislava 831 01
  Peter Babulic 2 490 € (37.5%) Leopoldov 920 41
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.12.2015Noví spoločníci:
   Vladimír Ščepán Krížna 1 Bratislava 811 07
   Peter Babulic Hurbanova 203 Leopoldov 920 41
   01.10.2008Nové sidlo:
   Púchovská 12 Bratislava 831 06
   04.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Ščepán Krížna 1 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 28.04.1998
   Ing. Peter Lehoczký Royova 37 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 28.04.1998
   28.04.1998Nové obchodné meno:
   COMSIT BRATISLAVA s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   prípravné práce pre stavbu-sekacie, búracie a kopacie
   prenájom malej mechanizácie
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Lehoczký Royova 37 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia