Vytvořte fakturu

SUBTECH - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SUBTECH
IČO 35745240
TIN 2020211556
DIČ SK2020211556
Datum vytvoření 27 Duben 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SUBTECH
Pečnianska 15
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 14 030 €
Zisk 1 224 €
Kapitál 2 750 €
Vlastní kapitál 191 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421948607046, +421905274906
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,083
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 977
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 139
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,967
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 6,083
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,415
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 836
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -7,284
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,224
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,668
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 4,332
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 588
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 980
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,364
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 400
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 336
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 14,030
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 14,030
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 11,277
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,945
C. Služby (účtová skupina 51) 2,953
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,856
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 155
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 368
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,753
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,132
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 569
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 569
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -569
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,184
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,224
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015