Vytvořte fakturu

Slovakia promotion - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Slovakia promotion
IČO 35745321
TIN 2021418344
DIČ SK2021418344
Datum vytvoření 29 Duben 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Slovakia promotion
Martinčekova 13
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 102 779 €
Zisk -18 180 €
Kapitál 287 721 €
Vlastní kapitál -284 649 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0908700771
Mobile(y) 0908700771
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 270,963
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 211,432
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 211,432
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 155,966
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 55,466
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 59,531
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 59,249
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 59,173
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 51,643
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,530
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 76
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 282
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 282
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 270,963
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -99,066
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,971
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,971
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -87,857
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 611
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -88,468
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -18,180
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 370,029
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 492
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 492
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 319,232
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 170,494
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 170,494
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 143,591
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 353
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 175
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,519
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,100
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 50,305
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 102,637
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 102,779
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 102,637
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 142
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 116,110
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 362
D. Služby (účtová skupina 51) 100,206
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 6,538
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 5,299
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,213
4. Sociální náklady (527, 528) 26
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 170
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 8,665
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 8,665
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 169
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -13,331
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,069
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,889
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,344
2. Ostatní náklady (562A) 3,344
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 545
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,889
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -17,220
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -18,180
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35745321 TIN: 2021418344 DIČ: SK2021418344
 • Sídlo: Slovakia promotion, Martinčekova 13, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Duben 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Milan Buček Martinčekova 15 Bratislava 29.04.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Milan Buček 6 971 € (100%) Martinčekova 15 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.01.2015Nové sidlo:
   Martinčekova 13 Bratislava 821 01
   30.01.2015Zrušené sidlo:
   Martinčekova 15 Bratislava 821 01
   05.10.2006Nové predmety činnosti:
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom motorových vozidiel
   12.10.2004Nové obchodné meno:
   Slovakia promotion s.r.o.
   Nové sidlo:
   Martinčekova 15 Bratislava 821 01
   11.10.2004Zrušené obchodné meno:
   B.S.J., spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 18
   10.02.2003Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, kurzov, školení a seminárov
   prenájom strojov a zariadení
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   administratívne práce
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Buček Martinčekova 15 Bratislava Vznik funkcie: 29.04.1998
   09.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Buček Martinčekova 15 Bratislava
   06.02.2003Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby - strážna služba v rozsahu § 3 písm. a., body 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Zák. č. 379/1997 Z.z.
   22.04.1999Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby - strážna služba v rozsahu § 3 písm. a., body 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Zák. č. 379/1997 Z.z.
   21.04.1999Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   12.06.1998Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   11.06.1998Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   František Jánoška Americká 2 Bratislava
   Igor Smolen Šalviova 30 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   František Jánoška Americká 2 Bratislava
   Igor Smolen Šalviova 30 Bratislava
   29.04.1998Nové obchodné meno:
   B.S.J., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 18
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Milan Buček Martinčekova 15 Bratislava
   František Jánoška Americká 2 Bratislava
   Igor Smolen Šalviova 30 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Buček Martinčekova 15 Bratislava
   František Jánoška Americká 2 Bratislava
   Igor Smolen Šalviova 30 Bratislava