Vytvořte fakturu

IKOLA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.10.2015
Basic information
Obchodní název IKOLA
IČO 35745347
TIN 2021396729
DIČ SK2021396729
Datum vytvoření 30 Duben 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IKOLA
Studené 547
90046
Most pri Bratislave
Financial information
Prodej a příjem 3 376 €
Zisk -2 051 €
Kapitál 11 486 €
Vlastní kapitál 10 198 €
Kontaktní informace
Email ikola@ikola.sk
Date of updating data: 22.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 9,067
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,067
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 100
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 100
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,967
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,760
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 207
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,067
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,147
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 332
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 177
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 177
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,049
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,083
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -34
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,051
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 844
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 844
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 290
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 290
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 74
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 76
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 76
Date of updating data: 22.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,375
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,376
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,376
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,865
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 197
D. Služby (účtová skupina 51) 3,581
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,087
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,489
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -402
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 83
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 7
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 76
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -82
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,571
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,051
Date of updating data: 22.10.2015