Vytvořte fakturu

Symsite Research - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.05.2016
Basic information
Obchodní název Symsite Research
IČO 35745479
TIN 2020230102
DIČ SK2020230102
Datum vytvoření 23 Duben 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Symsite Research
Športová 63
90091
Limbach
Financial information
Prodej a příjem 130 095 €
Zisk 64 222 €
Kapitál 162 413 €
Vlastní kapitál 70 670 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0255565026, 0917517652, 0905551436
Mobile(y) 09055514360, 0917517652, 0905551436
Date of updating data: 25.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 164,279
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 2,648
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,648
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 58,567
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 378
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,172
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 57,017
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 222,846
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 205,621
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 70,000
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 70,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 7,000
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 64,399
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 64,222
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 17,225
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 139
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 17,086
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 31
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,010
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 455
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 15,590
Date of updating data: 25.05.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 130,095
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 130,095
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 47,040
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,111
C. Služby (účtová skupina 51) 18,423
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 12,083
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 363
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,355
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,705
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 83,055
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 105,561
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1,380
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 1,374
X. Úrokové výnosy (662) 6
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 267
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 152
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 115
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 1,113
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 84,168
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 19,946
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 64,222
Date of updating data: 25.05.2016
Date of updating data: 25.05.2016