Vytvořte fakturu

VIKTORIA PRINT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VIKTORIA PRINT
Stav Zničeno
IČO 35745509
TIN 2020253565
Datum vytvoření 27 Duben 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VIKTORIA PRINT
Strmý vŕšok 155
84106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 12 622 €
Zisk -12 448 €
Vlastní kapitál 151 623 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 190,147
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 360
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 360
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 360
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 189,787
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 60,189
3. Výrobky (123) - /194/ 8,870
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 51,319
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 34,437
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 19,334
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,334
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 15,103
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 95,161
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 95,158
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 190,147
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 61,854
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 15,025
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 15,025
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 856
2. Ostatní fondy (427, 42X) 856
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 51,782
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 51,782
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,448
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 128,293
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 128,293
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,450
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,450
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 124,114
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 729
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 142,406
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 12,622
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 142,407
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -131,101
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,316
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,480
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 191
D. Služby (účtová skupina 51) 11,914
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 648
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 648
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,727
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -11,858
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -799
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 507
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
XII. Kurzové zisky (663) 504
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 137
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 137
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 370
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -11,488
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -12,448
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35745509 TIN: 2020253565
 • Sídlo: VIKTORIA PRINT, Strmý vŕšok 155, 84106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Duben 1998
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.12.2014Zrušené obchodné meno:
   VIKTORIA PRINT, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Strmý vŕšok 155 Bratislava 841 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   realitná činnosť-sprostredkovanie nákupu a predaj nehnuteľností
   pohostinská činnosť
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Hanus Záhradnícka 75 Bratislava
   Ing. Martin Hanus Keltská 80 Bratislava 851 10
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Hanus Záhradnícka 75 Bratislava
   Ing. Martin Hanus Keltská 80 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 26.11.2009
   28.01.2010Nové sidlo:
   Strmý vŕšok 155 Bratislava 841 06
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Hanus Keltská 80 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Hanus Keltská 80 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 26.11.2009
   27.01.2010Zrušené sidlo:
   Trnavská 112 Bratislava 826 33
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   27.04.1998Nové obchodné meno:
   VIKTORIA PRINT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Trnavská 112 Bratislava 826 33
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   realitná činnosť-sprostredkovanie nákupu a predaj nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. František Hanus Záhradnícka 75 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. František Hanus Záhradnícka 75 Bratislava