Vytvořte fakturu

OKAT PLUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název OKAT PLUS
IČO 35745533
TIN 2020211402
DIČ SK2020211402
Datum vytvoření 06 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OKAT PLUS
Bohrova 5
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 284 767 €
Zisk 20 751 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421263452585, +421263530304, +421263530305
Fax(y) 0263530304
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 166,628
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 149,133
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 75,724
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 88,635
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 39,108
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,548
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 44,189
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 255,263
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 70,814
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,955
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 40,469
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 20,751
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 184,449
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 13,987
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 83,567
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 27,616
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,770
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 49,759
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,422
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 11,657
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 75,238
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 284,767
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 7,470
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 253,968
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 23,329
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 253,110
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 83,843
C. Služby (účtová skupina 51) 86,461
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 52,673
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 527
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 28,495
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,111
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 31,657
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 91,134
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 59
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 59
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 4,506
M. Úrokové náklady (562) 4,506
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -4,447
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 27,210
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 6,459
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 20,751
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015