Vytvořte fakturu

ŠIDLO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ŠIDLO
IČO 35745541
TIN 2020252377
DIČ SK2020252377
Datum vytvoření 06 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ŠIDLO
Ružová dolina 6
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 7 446 258 €
Zisk 106 124 €
Kapitál 606 409 €
Vlastní kapitál 86 687 €
Kontaktní informace
Email sidlo@sidlo.sk
webové stránky http://www.sidlo.sk
Mobile(y) +421903759477
Fax(y) 0250221116
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 96,986
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 96,986
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 96,986
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 754,315
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 7,196
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 252,099
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -364
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 371,460
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 851,301
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 115,812
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 7,000
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 7,000
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 2,356
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 106,124
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 735,489
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 637,890
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 318,141
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 24,172
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 59,319
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 236,258
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 53,771
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 43,828
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 7,446,258
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 7,166,934
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 275,349
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 833
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,142
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 7,303,877
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 6,655,272
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 21,383
C. Služby (účtová skupina 51) 237,520
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 352,575
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,124
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 30,839
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,164
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 142,381
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 528,108
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 22
X. Úrokové výnosy (662) 17
XI. Kurzové zisky (663) 5
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 5,236
M. Úrokové náklady (562) 678
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 111
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,447
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,214
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 137,167
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 31,043
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 106,124
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015