Vytvořte fakturu

Arena servis - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.04.2016
Basic information
Obchodní název Arena servis
Stav Zničeno
IČO 35745550
TIN 2020230080
DIČ SK2020230080
Datum vytvoření 30 Duben 1998
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Arena servis
97401
Bakossova
Financial information
Prodej a příjem 378 221 €
Zisk 32 309 €
Kapitál 5 975 623 €
Vlastní kapitál -814 661 €
Date of updating data: 25.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,580
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,580
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 316
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 316
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 316
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,264
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 196
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,068
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,580
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,813
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 129,480
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 129,480
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -158,976
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -158,976
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 32,309
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 767
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 767
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 418
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 418
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 349
Date of updating data: 25.04.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 378,221
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) -511
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 127,980
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 250,752
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 344,820
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 7,387
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,172
D. Služby (účtová skupina 51) 6,355
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,302
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 3,989
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,309
4. Sociální náklady (527, 528) -1,996
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 19,866
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,350
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,350
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 312,694
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -7,533
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 227
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 33,401
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -15,425
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 133
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 133
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -132
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 33,269
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 32,309
Date of updating data: 25.04.2016
Date of updating data: 25.04.2016
 • IČO :35745550 TIN: 2020230080 DIČ: SK2020230080
 • Sídlo: Arena servis, 97401, Bakossova
 • Datum vytvoření: 30 Duben 1998
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.02.2016Zrušené obchodné meno:
   Arena servis, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Bakossova 3A/14464 Banská Bystrica 974 01
   24.10.2009Nové sidlo:
   Bakossova 3A/14464 Banská Bystrica 974 01
   22.10.2002Nové obchodné meno:
   Arena servis, a.s.
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť