Vytvořte fakturu

ONEXO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ONEXO
IČO 35745568
TIN 2020270989
DIČ SK2020270989
Datum vytvoření 05 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ONEXO
Vajnorská 108
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 242 779 €
Zisk -2 924 €
Kapitál 211 618 €
Vlastní kapitál 182 740 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 100,226
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 100,226
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ -35,346
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 115,518
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 19,805
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 142
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 95,571
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 215,744
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 179,527
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 175,480
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,924
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 36,217
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 36,217
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 11,460
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,659
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) -1,507
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 23,605
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 242,779
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 132,700
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 107,702
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,377
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 242,010
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 101,704
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,197
C. Služby (účtová skupina 51) 105,185
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 17,121
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 8,713
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 7,090
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 769
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 31,316
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 8
X. Úrokové výnosy (662) 8
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,740
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,219
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,521
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,732
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,963
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 961
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,924
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35745568 TIN: 2020270989 DIČ: SK2020270989
 • Sídlo: ONEXO, Vajnorská 108, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Květen 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Lea Ondrejková Sládkovičova 1 Zvolen 960 01 17.01.2000
  Dkfm. Helmut Scheichl Kreuzweg 47 A - 4600 Wels Rakúsko 27.03.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Scheichl Privatstiftung, FN 184603 a 13 280 € (100%) A - 4600 Wels Rakúsko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.11.2005Nové sidlo:
   Vajnorská 108 Bratislava 831 04
   08.11.2005Zrušené sidlo:
   Továrenská 15 Malacky 901 01
   10.06.2002Noví spoločníci:
   Scheichl Privatstiftung, FN 184603 a Bernardingasse 1 A - 4600 Wels Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Dkfm. Helmut Scheichl Kreuzweg 47 A - 4600 Wels Rakúsko Vznik funkcie: 27.03.2002
   09.06.2002Zrušeny spoločníci:
   INTEX HandelsgmbH, FN 99546 t Bernardingasse 1 A - 4600 Wels Rakúsko
   25.09.2000Nové sidlo:
   Továrenská 15 Malacky 901 01
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nákladných železničných vagónov
   spracovanie dreva a obchod s drevom
   Noví spoločníci:
   INTEX HandelsgmbH, FN 99546 t Bernardingasse 1 A - 4600 Wels Rakúsko
   24.09.2000Zrušené sidlo:
   Radvanská 1 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gregor Kotún Záhradná 1055/6 Senica
   Ing. Lea Ondrejková Sládkovičova 1 Zvolen 960 01
   17.01.2000Nové obchodné meno:
   ONEXO, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Lea Ondrejková Sládkovičova 1 Zvolen 960 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Lea Ondrejková Sládkovičova 1 Zvolen 960 01
   16.01.2000Zrušené obchodné meno:
   Entity, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Štefan Dostál Štefánikova 726 Senica 905 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gregor Kotún Záhradná 1055/6 Senica
   29.01.1999Noví spoločníci:
   JUDr. Štefan Dostál Štefánikova 726 Senica 905 01
   Ing. Gregor Kotún Záhradná 1055/6 Senica
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Gregor Kotún Záhradná 1055/6 Senica
   28.01.1999Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Štefan Dostál Štefánikova 726 Senica 905 01
   Richard Choreň Kultúrna 45 Bratislava 821 04
   Mgr. Jozef Klimko Novosvetská 22 Bratislava 811 06
   Roman Lukáč Račianska 5 Bratislava 831 02
   Ing. Vladimír Okánik Lehotského 1 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Jozef Klimko Novosvetská 22 Bratislava 811 06
   Ing. Vladimír Okánik Lehotského 1 Bratislava 811 06
   05.05.1998Nové obchodné meno:
   Entity, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Radvanská 1 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
   fotografické služby - reprografia
   pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení
   Noví spoločníci:
   JUDr. Štefan Dostál Štefánikova 726 Senica 905 01
   Richard Choreň Kultúrna 45 Bratislava 821 04
   Mgr. Jozef Klimko Novosvetská 22 Bratislava 811 06
   Roman Lukáč Račianska 5 Bratislava 831 02
   Ing. Vladimír Okánik Lehotského 1 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Jozef Klimko Novosvetská 22 Bratislava 811 06
   Ing. Vladimír Okánik Lehotského 1 Bratislava 811 06