Vytvořte fakturu

BRATES - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BRATES
IČO 35745584
TIN 2021404781
DIČ SK2021404781
Datum vytvoření 07 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BRATES
Holíčska 6
85105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 545 €
Zisk -2 404 €
Kapitál 1 003 €
Vlastní kapitál -25 086 €
Kontaktní informace
Email brates@stonline.sk
Telefon(y) 0263822314
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 535
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 460
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 75
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 535
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -27,489
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -32,388
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,404
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 28,024
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 28,024
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 348
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) -53
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 27,729
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 2,545
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 2,545
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 3,916
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,088
C. Služby (účtová skupina 51) 2,401
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 341
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 86
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,371
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -944
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,033
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,033
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,033
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,404
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,404
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015