Vytvořte fakturu

KONŠTRUKTING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 11.10.2016
Basic information
Obchodní název KONŠTRUKTING
IČO 35745592
TIN 2021420808
DIČ SK2021420808
Datum vytvoření 04 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KONŠTRUKTING
Ružový háj 937/47
92901
Dunajská Streda
Financial information
Prodej a příjem 780 536 €
Zisk 5 813 €
Kapitál 59 458 €
Vlastní kapitál 2 169 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0915727613
Mobile(y) 0915727613
Date of updating data: 11.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 56,033
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 56,033
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 98
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 98
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 55,935
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 48,521
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,414
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 56,033
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 17,407
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,660
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,660
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 333
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 333
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 4,601
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,601
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,813
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 38,626
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 38,622
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 35,684
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 35,684
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 27
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 31
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,880
Date of updating data: 11.10.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 780,536
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 780,536
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 764,370
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 758,596
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 15
D. Služby (účtová skupina 51) 5,306
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 453
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 360
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 91
4. Sociální náklady (527, 528) 2
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 16,166
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 16,619
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,178
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 25
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 25
XII. Kurzové zisky (663) 6,152
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,622
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 5,422
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,200
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,444
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,722
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,909
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,909
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,813
Date of updating data: 11.10.2016
Date of updating data: 11.10.2016