Vytvořte fakturu

RATES - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název RATES
IČO 35745657
TIN 2020220158
DIČ SK2020220158
Datum vytvoření 11 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RATES
Agátová 1
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 36 197 €
Zisk 9 599 €
Kapitál 27 767 €
Vlastní kapitál 5 671 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421905681570
Fax(y) 0264282864
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 6,306
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 6,306
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,306
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 30,498
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 4,669
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 291
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 25,423
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 36,804
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 15,270
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,971
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,971
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 697
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -1,997
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 9,599
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 21,534
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 70
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 21,464
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 577
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,621
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 16,266
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 36,197
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,705
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 33,487
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 23,729
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 1,018
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,227
C. Služby (účtová skupina 51) 10,197
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 545
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,102
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 640
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 12,468
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 15,750
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 145
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 145
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -144
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 12,324
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,725
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 9,599
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015