Vytvořte fakturu

K Gallery - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název K Gallery
IČO 35745738
TIN 2020271066
DIČ SK2020271066
Datum vytvoření 11 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo K Gallery
Ventúrska 8
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 7 919 €
Zisk -19 043 €
Kapitál 26 795 €
Vlastní kapitál -40 703 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421254433927
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 12,378
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 12,378
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 12,378
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,529
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 83
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 53
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 481
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 14,907
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -59,744
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,971
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,971
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 349
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -48,021
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -19,043
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 74,651
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 347
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 74,304
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,232
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,095
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 71,017
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 7,919
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 7,917
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 25,855
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,561
C. Služby (účtová skupina 51) 11,819
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,736
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 73
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,608
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,058
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -17,936
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -8,463
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 147
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 147
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -147
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -18,083
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -19,043
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015