Vytvořte fakturu

COMAX LEISURE SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 03.02.2016
Basic information
Obchodní název COMAX LEISURE SLOVAKIA
IČO 35745754
TIN 2020220169
DIČ SK2020220169
Datum vytvoření 11 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo COMAX LEISURE SLOVAKIA
Agátova 22
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 158 256 €
Zisk -19 412 €
Kapitál 234 659 €
Vlastní kapitál 215 772 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.comax.sk
Telefon(y) +421264530700
Mobile(y) +421905757280
Fax(y) 0264530699
Date of updating data: 03.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 194,557
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 95,283
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 95,283
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 95,283
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 98,719
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 32,314
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 32,314
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 23,071
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 23,011
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,011
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 60
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 43,334
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,228
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 42,106
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 555
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 555
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 194,557
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 180,360
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 193,133
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 264,135
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -71,002
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -19,412
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,197
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 863
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 863
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 12,264
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,985
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,985
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 850
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,955
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,474
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,070
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,070
Date of updating data: 03.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 147,082
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 158,256
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 9,420
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 137,662
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 11,173
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 175,476
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 5,156
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 42,122
D. Služby (účtová skupina 51) 87,813
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 24,731
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 18,137
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,064
4. Sociální náklady (527, 528) 530
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 161
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 14,770
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 14,770
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 706
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -17,220
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,991
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 386
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
XII. Kurzové zisky (663) 381
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,617
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 597
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,020
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,231
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -18,451
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 961
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -19,412
Date of updating data: 03.02.2016
Date of updating data: 03.02.2016
 • IČO :35745754 TIN: 2020220169 DIČ: SK2020220169
 • Sídlo: COMAX LEISURE SLOVAKIA, Agátova 22, 84101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Květen 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Gabriel Bajkai Bratislava 841 06 11.05.1998
  Ing. Martin Zych Rybalkova 5 Praha 10 Česká republika 17.08.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Gabriel Bajkai 1 660 € (25%) Bratislava 841 06
  COMAX LEISURE s.r.o., 4 980 € (75%) Čestlice 251 70 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.02.2016Nové sidlo:
   Agátova 22 Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
   05.09.2007Noví spoločníci:
   COMAX LEISURE s.r.o., Obchodní 132 Čestlice 251 70 Česká republika
   Ing. Gabriel Bajkai Trstínska 7992/69 Bratislava 841 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Zych Rybalkova 5 Praha 10 Česká republika Vznik funkcie: 17.08.2007
   11.05.1998Nové obchodné meno:
   COMAX LEISURE SLOVAKIA, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   prevádzkovanie nevýherných hracích automatov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Gabriel Bajkai Drobného 23 Bratislava 841 01