Vytvořte fakturu

InfoAudit - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 20.10.2015
Basic information
Obchodní název InfoAudit
IČO 35745908
TIN 2021419565
DIČ SK2021419565
Datum vytvoření 13 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo InfoAudit
Mickiewiczova 3
81107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 93 136 €
Zisk 9 578 €
Kapitál 159 614 €
Vlastní kapitál 136 959 €
Kontaktní informace
Email infoaudit@infoaudit.sk
Telefon(y) 0244455920, 0244455922, 0903414601
Fax(y) 0244259520
Date of updating data: 20.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 85,767
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 85,767
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 87,271
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 25,173
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 20,201
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,409
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 39,585
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 173,038
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 146,539
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 129,658
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 9,578
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 26,499
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 24,699
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 20,856
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,843
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,800
Date of updating data: 20.10.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 93,136
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 92,646
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 490
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 71,261
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,607
C. Služby (účtová skupina 51) 23,294
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 461
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 21,441
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,458
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 21,875
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 65,745
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 3
X. Úrokové výnosy (662) 3
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,487
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,487
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,484
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 20,391
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 10,813
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 9,578
Date of updating data: 20.10.2015
Date of updating data: 20.10.2015