Vytvořte fakturu

ROZAN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ROZAN
IČO 35745959
TIN 2021392098
DIČ SK2021392098
Datum vytvoření 13 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ROZAN
Hrušková 42
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 57 554 €
Zisk 3 544 €
Kapitál 288 913 €
Vlastní kapitál -9 821 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 114,066
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 114,066
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,357
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 239,952
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 17,306
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 144,693
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 68,475
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 354,018
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 52,749
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 15,664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 26,901
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,544
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 301,269
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 998
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 300,271
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 48,824
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,095
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 13,527
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 236,825
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 57,554
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 5,000
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 46,884
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,670
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 51,949
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,559
C. Služby (účtová skupina 51) 33,547
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 4,252
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,012
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 7,096
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 483
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,605
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 12,778
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,061
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,061
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,061
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,544
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,000
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,544
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35745959 TIN: 2021392098 DIČ: SK2021392098
 • Sídlo: ROZAN, Hrušková 42, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Květen 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Anton Rozbora Hrušková 42 Bratislava 831 06 20.08.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Michaela Bieliková 1 494 € (22.5%) Bratislava 831 06
  MUDr. Anna Rozborová 5 146 € (77.5%) Bratislava 831 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.09.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anton Rozbora Hrušková 42 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 20.08.2014
   16.09.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Anna Rozborová Hrušková 42 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 25.10.2002
   20.06.2009Nové predmety činnosti:
   vykonávanie kontroly technického stavu vozidiel
   vykonávanie kontroly originality
   vykonávanie emisných kontrol cestných motorových vozidiel
   27.05.2003Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom stavebnej techniky
   oprava motorových vozidiel
   oprava karosérií
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   23.01.2003Noví spoločníci:
   MUDr. Anna Rozborová Hrušková 42 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Anna Rozborová Hrušková 42 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 25.10.2002
   22.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Šimon Gabura 1.mája 367/10 Svätý Jur 900 21
   Ing. Anton Rozbora Pri vinohradoch 123 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Rozbora Pri vinohradoch 123 Bratislava 831 06
   07.09.2001Nové sidlo:
   Hrušková 42 Bratislava 831 06
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   faktoring a forfaiting, mimo vymáhania súdnych pohľadávok
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom stavebnej techniky
   oprava motorových vozidiel
   oprava karosérií
   Noví spoločníci:
   Michaela Bieliková Tbiliská 7630/29 Bratislava 831 06
   Šimon Gabura 1.mája 367/10 Svätý Jur 900 21
   Ing. Anton Rozbora Pri vinohradoch 123 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anton Rozbora Pri vinohradoch 123 Bratislava 831 06
   06.09.2001Zrušené sidlo:
   Bulharská 3 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Drahoslava Hinštová Blumentálska 22 Bratislava 811 07
   MUDr. Anna Rozborová Pri Vinohradoch 123 Bratislava 831 06
   Soňa Tóthová Radarová 2 Bratislava 821 02
   MUDr. Marta Valná Kováčska 1 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Anna Rozborová Pri Vinohradoch 123 Bratislava 831 06
   13.05.1998Nové obchodné meno:
   ROZAN, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bulharská 3 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v rozsahu predmetu činnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   MUDr. Drahoslava Hinštová Blumentálska 22 Bratislava 811 07
   MUDr. Anna Rozborová Pri Vinohradoch 123 Bratislava 831 06
   Soňa Tóthová Radarová 2 Bratislava 821 02
   MUDr. Marta Valná Kováčska 1 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Anna Rozborová Pri Vinohradoch 123 Bratislava 831 06