Vytvořte fakturu

JMG Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název JMG Slovakia
IČO 35745967
TIN 2020253026
Datum vytvoření 13 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JMG Slovakia
Rovniankova 1
85102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 64 199 €
Zisk 12 384 €
Kapitál 17 583 €
Vlastní kapitál 12 997 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421263813241
Mobile(y) +421902849008, +421904683780, +421948232264, +421944511426
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,668
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,668
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 30,447
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 3,018
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,386
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 32,115
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 25,381
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 5,694
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 12,384
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 6,734
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 48
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 5,138
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 184
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 452
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,833
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 669
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,548
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 64,199
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 64,199
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 47,975
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,225
C. Služby (účtová skupina 51) 20,533
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 16,778
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 22
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 51
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 366
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 16,224
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 33,441
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 102
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 102
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -100
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 16,124
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 3,740
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 12,384
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015