Vytvořte fakturu

DLAŽBASTAV - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.06.2016
Basic information
Obchodní název DLAŽBASTAV
Stav V likvidaci
IČO 35745991
TIN 2020201106
DIČ SK2020201106
Datum vytvoření 14 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DLAŽBASTAV
Fándlyho 8
90301
Senec
Financial information
Prodej a příjem 99 889 €
Zisk 9 801 €
Kapitál 120 699 €
Vlastní kapitál -162 689 €
Kontaktní informace
Email dlazbastav@nextra.sk
webové stránky http://www.dlazbastav.sk/
Telefon(y) +421245922209, +421245926046
Mobile(y) +421903220358, +421903220330
Date of updating data: 24.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 10,419
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 10,419
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,419
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 30,241
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 16,406
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,975
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 349
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 40,660
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -192,791
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,187
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -210,418
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 9,801
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 233,451
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 233,451
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,433
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 225,208
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,814
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 996
Date of updating data: 24.06.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 99,889
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 10,424
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 88,510
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 600
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 355
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 88,953
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 43,151
C. Služby (účtová skupina 51) 5,576
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 31,057
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,531
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,638
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 10,936
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 50,207
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 175
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 175
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -175
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 10,761
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 9,801
Date of updating data: 24.06.2016
Date of updating data: 24.06.2016