Vytvořte fakturu

CORIS - BROKERS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CORIS - BROKERS
IČO 35746050
TIN 2021419620
Datum vytvoření 13 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CORIS - BROKERS
Mliekarenská 8
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 13 453 €
Zisk 832 €
Kapitál 9 459 €
Vlastní kapitál 3 202 €
Kontaktní informace
Email coris@stonline.sk
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 10,003
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,766
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,205
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,173
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,173
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 32
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,561
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 210
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,351
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 237
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 237
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,003
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,034
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 21,420
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 21,420
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 837
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 837
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -19,055
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -19,055
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 832
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,969
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 184
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 184
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,785
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 679
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 679
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,879
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 57
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 170
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 13,453
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 13,385
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 68
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,946
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 448
D. Služby (účtová skupina 51) 3,945
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 6,577
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 5,490
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,087
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) -92
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 68
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,507
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,992
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,195
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,195
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,195
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,312
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 832
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4315965.tif
Date of updating data: 25.06.2015