Vytvořte fakturu

DREVLUX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DREVLUX
IČO 35746084
TIN 2020203955
DIČ SK2020203955
Datum vytvoření 05 Květen 1998
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Sídlo DREVLUX
Hlavná 1
90085
Vištuk
Financial information
Prodej a příjem 16 035 €
Kapitál 274 676 €
Vlastní kapitál 272 334 €
Kontaktní informace
Email drevlux@drevlux.sk
webové stránky http://www.drevlux.sk
Telefon(y) +421336446181
Fax(y) 0336409931, 0336446181
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 133,050
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 133,050
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 502
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 140,007
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 15,894
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 82,959
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 26,749
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 273,057
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 272,334
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 58,860
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 58,860
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 213,474
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 723
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 723
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 431
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 292
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 16,035
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 13,618
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,417
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 24,206
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,388
C. Služby (účtová skupina 51) 1,937
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 600
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 7,929
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,352
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -8,171
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,293
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,762
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,762
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,762
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -9,933
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) -9,933
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015