Vytvořte fakturu

EDAIN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EDAIN
IČO 35746092
TIN 2020230124
DIČ SK2020230124
Datum vytvoření 15 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EDAIN
Bartoškova 8
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 26 913 €
Zisk -5 214 €
Kapitál 111 925 €
Vlastní kapitál 128 766 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905531251
Fax(y) 0263826527
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 104,908
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 797
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 4,249
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,249
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) -3,452
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ -3,452
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 104,111
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 49,530
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 598
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 48,932
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 51,672
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 30,554
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 30,554
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 21,118
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,909
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 649
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,260
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 104,908
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 123,551
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,327
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,327
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 67,548
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 67,548
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 46,676
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 -18,643
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) -19,976
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) -14,924
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -14,924
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) -9,000
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,221
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,727
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,333
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 26,913
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 26,913
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 26,794
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 119
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 30,899
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 24,060
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 223
D. Služby (účtová skupina 51) 6,616
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,986
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -3,986
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 471
XII. Kurzové zisky (663) 471
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 739
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 246
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 493
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -268
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,254
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,214
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015