Vytvořte fakturu

M3 ENERGY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 07.09.2016
Basic information
Obchodní název M3 ENERGY
IČO 35746165
Datum vytvoření 15 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M3 ENERGY
Laurinská 9
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 88 239 €
Zisk -33 312 €
Kapitál 23 074 €
Vlastní kapitál 14 670 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243631125, 0243631126, 0243631127, 0911980688
Mobile(y) +421911333040, +421911333382, +421911980168, +421911980688, 0911980688
Date of updating data: 07.09.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,405
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,950
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 911
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 369
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 6,405
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -18,642
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 9,628
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 9,628
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 40,350
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,398
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -36,706
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -33,312
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 25,047
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 932
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 24,115
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -1,980
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,017
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,261
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 21,817
Date of updating data: 07.09.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 88,239
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 85,785
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,454
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 119,100
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 48,689
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,730
C. Služby (účtová skupina 51) 28,112
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 31,397
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 159
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -30,861
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,746
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,491
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,491
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,491
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -32,352
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -33,312
Date of updating data: 07.09.2016
Date of updating data: 07.09.2016