Vytvořte fakturu

Ekvita - Invest - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 12.01.2016
Basic information
Obchodní název Ekvita - Invest
Stav V likvidaci
IČO 35746238
TIN 2021378425
Datum vytvoření 19 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Ekvita - Invest
Centrum 28/33
01701
Považská Bystrica
Financial information
Zisk -161 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0424320851
Date of updating data: 12.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 105,326
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 105,326
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 100,000
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 100,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,326
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,278
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 48
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 105,326
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 105,326
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 68,974
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 68,974
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -161
Date of updating data: 12.01.2016
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 101
D. Služby (účtová skupina 51) 71
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -101
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -71
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 60
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 60
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -60
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -161
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -161
Date of updating data: 12.01.2016
Date of updating data: 12.01.2016