Vytvořte fakturu

HUA FENG - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HUA FENG
IČO 35746408
TIN 2021384145
DIČ SK2021384145
Datum vytvoření 21 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HUA FENG
Trojičné námestie 191
02744
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 195 584 €
Zisk 4 454 €
Kontaktní informace
Email info@688.sk
Telefon(y) 0435328049, 0435328571
Fax(y) 0435328049
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 0
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 239,884
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 34
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 761
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,044
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 239,884
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 36,666
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 8,299
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 8,299
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 830
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 23,083
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,454
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 203,218
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 198,442
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 4,776
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 435
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,322
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,369
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,650
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 195,584
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 194,921
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 663
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 0
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 189,206
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 150,880
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,053
C. Služby (účtová skupina 51) 5,149
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 18,618
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 256
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,487
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 0
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 763
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,378
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 29,502
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 0
X. Úrokové výnosy (662) 0
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 937
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 59
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 878
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -937
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,441
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 987
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,454
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35746408 TIN: 2021384145 DIČ: SK2021384145
 • Sídlo: HUA FENG, Trojičné námestie 191, 02744, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Květen 1998
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.07.2003Nové sidlo:
   Trojičné námestie 191 Tvrdošín 027 44
   23.07.2003Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 15 Bratislava
   18.07.2001Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 15 Bratislava
   Noví spoločníci:
   Wu Yucheng dlhodobý pobyt na území SR : Družstevná 78 Tvrdošín
   17.07.2001Zrušené sidlo:
   Strojnícka 64 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Liu Lihua Feng Yang 3 Zhejiang Qingtian Čínska ludová republika
   Wu Yucheng dlhodobý pobyt na území SR : Toryská 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Liu Lihua Feng Yang 3, Zhejiang, Qingtian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Černockého 4 Bratislava
   05.04.2001Nový štatutárny orgán:
   Liu Jianhong Peng Yu, Shankou No. 5 Qing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Družstevná 78 Tvrdošín
   04.04.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Liu Jianhong Peng Yu, Shankou No. 5 Qing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Ambrova 26 Bratislava
   19.03.2001Noví spoločníci:
   Liu Lihua Feng Yang 3 Zhejiang Qingtian Čínska ludová republika
   18.03.2001Zrušeny spoločníci:
   Hu Guangming Niansanli Yiwu Zhe Jiang, Čínska ľudová republika
   Liu Lihua Feng Yang 3 Zhejiang Qingtian Čínska ludová republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Hu Guangming Niansanli Yiwu Zhe Jiang, Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   30.10.2000Noví spoločníci:
   Hu Guangming Niansanli Yiwu Zhe Jiang, Čínska ľudová republika
   Nový štatutárny orgán:
   Hu Guangming Niansanli Yiwu Zhe Jiang, Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   29.10.2000Zrušeny spoločníci:
   Hu Guangming Niansanli Yiwu Zhe Jiang, Čínska ľudová republika
   Luo Li Ming dlhodobý pobyt na území SR : Herlianska 130/16 Bratislava 821 03
   Ye Shoumei dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Luo Li Ming dlhodobý pobyt na území SR : Herlianska 130/16 Bratislava 821 03
   Ye Shoumei dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   28.09.2000Nový štatutárny orgán:
   Liu Lihua Feng Yang 3, Zhejiang, Qingtian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Černockého 4 Bratislava
   29.06.2000Noví spoločníci:
   Luo Li Ming dlhodobý pobyt na území SR : Herlianska 130/16 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Luo Li Ming dlhodobý pobyt na území SR : Herlianska 130/16 Bratislava 821 03
   28.06.2000Zrušeny spoločníci:
   Luo Li Ming dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Luo Li Ming dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   17.01.2000Noví spoločníci:
   Luo Li Ming dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   16.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Luo Li Ming dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   Luo Lixin Yi Wu Xia Luo Zai 86 Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Luo Lixin Yi Wu Xia Luo Zai 86 Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   14.09.1999Noví spoločníci:
   Hu Guangming Niansanli Yiwu Zhe Jiang, Čínska ľudová republika
   31.05.1999Noví spoločníci:
   Liu Jianhong Peng Yu , Shankou No 5 Qing Tian Čínska ľudová republika
   Liu Lihua Feng Yang 3 Zhejiang Qingtian Čínska ludová republika
   Wu Yucheng dlhodobý pobyt na území SR : Toryská 26 Bratislava
   30.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Liu Jianhong Peng Yu , Shankou No 5 Qing Tian Čínska ľudová republika
   Wu Yucheng dlhodobý pobyt na území SR : Toryská 26 Bratislava
   14.04.1999Nový štatutárny orgán:
   Liu Jianhong Peng Yu, Shankou No. 5 Qing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Ambrova 26 Bratislava
   04.12.1998Noví spoločníci:
   Luo Li Ming dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   Luo Lixin Yi Wu Xia Luo Zai 86 Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   Wu Yucheng dlhodobý pobyt na území SR : Toryská 26 Bratislava
   Ye Shoumei dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Luo Lixin Yi Wu Xia Luo Zai 86 Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   03.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Luo Li Ming dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   Wu Yucheng dlhodobý pobyt na území SR : Toryská 26 Bratislava
   Ye Shoumei dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   26.06.1998Noví spoločníci:
   Liu Jianhong Peng Yu , Shankou No 5 Qing Tian Čínska ľudová republika
   Wu Yucheng dlhodobý pobyt na území SR : Toryská 26 Bratislava
   25.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Wu Yucheng dlhodobý pobyt na území SR : Toryská 26 Bratislava
   21.05.1998Nové obchodné meno:
   HUA FENG, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Strojnícka 64 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Luo Li Ming dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   Wu Yucheng dlhodobý pobyt na území SR : Toryská 26 Bratislava
   Ye Shoumei dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Wu Yucheng dlhodobý pobyt na území SR : Družstevná 78 Tvrdošín
   Luo Li Ming dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   Ye Shoumei dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava