Vytvořte fakturu

TEREA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TEREA
IČO 35746416
TIN 2020254918
DIČ SK2020254918
Datum vytvoření 20 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TEREA
sv. Vincenta 6
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 6 213 €
Zisk -6 927 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905724404
Mobile(y) 0905724404
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 31,457
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 23,368
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 23,368
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 23,368
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,089
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,586
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,069
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,069
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 285
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,232
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,503
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) -56
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,559
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 31,457
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,927
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,927
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,927
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 742
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 742
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 6,140
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 6,140
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,927
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 24,530
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 24,530
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 8,373
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,373
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 15,197
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 6,213
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 6,213
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 6,213
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,011
D. Služby (účtová skupina 51) 11,944
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 68
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -1
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,798
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -5,731
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 169
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 106
2. Ostatní náklady (562A) 106
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 63
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -169
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,967
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,927
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35746416 TIN: 2020254918 DIČ: SK2020254918
 • Sídlo: TEREA, sv. Vincenta 6, 82103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Květen 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. František Holler Hany Meličkovej 39 Bratislava 841 05 20.05.1998
  JUDr. Oliver Baláž Šustekova 51 Bratislava 851 04 01.10.2001
  Ing. Jozef Pamětický Súkenícka 1 Modra 900 01 25.01.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. František Holler 1 066 € (15.3%) Hany Meličkovej 39 Bratislava 841 05
  JUDr. Oliver Baláž 2 480 € (35.6%) Šustekova 51 Bratislava 851 04
  Ing. Jozef Pamětický 824 € (11.8%) Súkenícka 1 Modra 900 01
  Ing. Marián Orság 1 031 € (14.8%) Pribinova 32 Zlaté Moravce 953 01
  Ladislav Behul 821 € (11.8%) Pezinok 902 01
  PB CASTLE a. s. 750 € (10.8%) Praha 8 - Ďáblice 182 00 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.05.2015Noví spoločníci:
   PB CASTLE a. s. U Chaloupek 14/13 Praha 8 - Ďáblice 182 00 Česká republika
   12.05.2015Zrušeny spoločníci:
   PRO- MIDAS, s. r. o. U Chaloupek 14/13 Praha 8-Ďáblice 182 00 Česká republika
   16.01.2013Noví spoločníci:
   PRO- MIDAS, s. r. o. U Chaloupek 14/13 Praha 8-Ďáblice 182 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Holler Hany Meličkovej 39 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 20.05.1998
   JUDr. Oliver Baláž Šustekova 51 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 01.10.2001
   15.01.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava
   Ing. František Holler Smolenická 12 Bratislava
   06.08.2010Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   počítačové služby
   poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   faktoring a forfaiting
   vedenie účtovníctva
   administratívne služby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   reklamné a marketingové služby
   05.08.2010Zrušeny predmety činnosti:
   realitná agentúra - sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   03.02.2010Noví spoločníci:
   Ladislav Behul Hroznová 19 Pezinok 902 01
   02.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Linda Balážová Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   01.12.2009Zrušeny spoločníci:
   Bruno Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   12.09.2009Noví spoločníci:
   JUDr. Oliver Baláž Šustekova 51 Bratislava 851 04
   11.09.2009Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   13.02.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Pamětický Súkenícka 1 Modra 900 01 Vznik funkcie: 25.01.2007
   07.11.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Sirotný Partizánska 495/82 Trenčianske Teplice
   25.10.2006Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Pamětický Súkenícka 1 Modra 900 01
   31.03.2004Noví spoločníci:
   Ing. František Holler Hany Meličkovej 39 Bratislava 841 05
   Ing. Marián Orság Pribinova 32 Zlaté Moravce 953 01
   Bruno Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   Linda Balážová Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   30.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Bruno Baláž Vyšehradská 9 Bratislava
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava
   Linda Balážová Vyšehradská 9 Bratislava
   Ing. František Holler Smolenická 12 Bratislava
   Ing. Marián Orság Pribinova 32 Zlaté Moravce
   04.11.2003Nové sidlo:
   sv. Vincenta 6 Bratislava 821 03
   03.11.2003Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 63 Bratislava 825 04
   01.10.2001Noví spoločníci:
   Ing. Marián Orság Pribinova 32 Zlaté Moravce
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava
   30.09.2001Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   14.11.2000Noví spoločníci:
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   Ing. František Holler Smolenická 12 Bratislava
   Ing. Juraj Sirotný Partizánska 495/82 Trenčianske Teplice
   13.11.2000Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   Ing. František Holler Smolenická 12 Bratislava
   20.06.2000Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 63 Bratislava 825 04
   Noví spoločníci:
   Bruno Baláž Vyšehradská 9 Bratislava
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava
   Linda Balážová Vyšehradská 9 Bratislava
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   Ing. František Holler Smolenická 12 Bratislava
   19.06.2000Zrušené sidlo:
   Páričkova 22 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   NOREA - leas, spol. s r.o. IČO: 31 405 231 Páričkova 22 Bratislava
   Ing. František Holler Smolenická 12 Bratislava
   20.05.1998Nové obchodné meno:
   TEREA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Páričkova 22 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom priemyselného tovaru
   realitná agentúra - sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   NOREA - leas, spol. s r.o. IČO: 31 405 231 Páričkova 22 Bratislava
   Ing. František Holler Smolenická 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   Ing. František Holler Smolenická 12 Bratislava