Vytvořte fakturu

DAMITA COSMETICS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.12.2016
Basic information
Obchodní název DAMITA COSMETICS
IČO 35746491
TIN 2020211457
DIČ SK2020211457
Datum vytvoření 21 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DAMITA COSMETICS
Ondavská 955/14
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 121 708 €
Zisk -22 155 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0902288000
Mobile(y) 0902288000
Date of updating data: 22.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 251,459
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 251,459
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 34,694
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,570
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 545
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 648
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,453
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 262,029
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 6,288
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 5,061
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 684
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 16,059
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -22,155
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 255,741
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 24,698
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 139,167
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 21,228
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,846
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,444
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,091
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 9,847
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 11,773
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 58,875
Date of updating data: 22.12.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 121,708
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 153
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 119,825
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,730
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 127,939
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 692
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 57,882
C. Služby (účtová skupina 51) 18,539
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 18,826
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 184
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 29,483
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,333
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -6,231
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 42,865
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 14,964
M. Úrokové náklady (562) 12,992
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,971
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -14,964
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -21,195
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -22,155
Date of updating data: 22.12.2016
Date of updating data: 22.12.2016