Vytvořte fakturu

DAMITA COSMETICS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DAMITA COSMETICS
IČO 35746491
TIN 2020211457
DIČ SK2020211457
Datum vytvoření 21 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DAMITA COSMETICS
Rovniankova 18
85102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 128 623 €
Zisk -3 305 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0902288000
Mobile(y) 0902288000
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 279,794
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 210,254
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 210,254
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 39,018
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,255
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 113
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 86
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 318,812
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 28,443
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 5,061
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 684
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 19,364
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,305
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 290,369
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 35,162
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 11,167
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,612
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,899
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 456
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 200
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,302
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 170,388
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 71,350
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 128,623
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 77
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 128,546
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 121,008
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 37,526
C. Služby (účtová skupina 51) 26,345
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 26,801
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 833
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 29,485
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,615
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 64,752
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 9,960
M. Úrokové náklady (562) 7,869
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,091
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -9,960
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,345
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,305
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35746491 TIN: 2020211457 DIČ: SK2020211457
 • Sídlo: DAMITA COSMETICS, Rovniankova 18, 85102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Květen 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Darina Micháliková Rovniankova 18 Bratislava 851 02 21.05.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Darina Micháliková 6 639 € (100%) Rovniankova 18 Bratislava 851 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.04.2008Nové obchodné meno:
   DAMITA COSMETICS spol. s r. o.
   25.04.2008Zrušené obchodné meno:
   DAMITA Slovenská kozmetika Bratislava spol. s r.o.
   17.01.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Táňa Hlatká Žitná 3/a Bratislava 831 06
   23.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Milan Okasa Sídlisko Lúčky 1536/32 Holíč 908 51
   21.05.1998Nové obchodné meno:
   DAMITA Slovenská kozmetika Bratislava spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Rovniankova 18 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   výroba, vývoj, výskum kozmetických prípravkov
   kaderníctvo
   kozmetické služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Darina Micháliková Rovniankova 18 Bratislava 851 02
   Ing. Táňa Hlatká Žitná 3/a Bratislava 831 06
   Milan Okasa Sídlisko Lúčky 1536/32 Holíč 908 51
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Darina Micháliková Rovniankova 18 Bratislava 851 02