Vytvořte fakturu

Nina Property Services - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Nina Property Services
IČO 35746530
TIN 2021397389
DIČ SK2021397389
Datum vytvoření 25 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Nina Property Services
Pri Suchom mlyne 70
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 28 894 €
Zisk -6 871 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0248269405
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 24,292
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 24,292
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 24,292
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,104
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 4,889
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,751
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,419
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 32,396
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -121,850
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -122,283
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,871
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 154,246
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 14,637
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 139,425
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 14
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,411
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 138,000
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 184
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 28,894
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 28,329
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 565
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 33,762
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,148
C. Služby (účtová skupina 51) 6,390
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 468
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 19,045
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 711
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,868
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 14,791
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,043
M. Úrokové náklady (562) 927
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 116
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,043
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -5,911
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -6,871
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015