Vytvořte fakturu

SAMPLUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SAMPLUS
IČO 35746548
TIN 2020220268
DIČ SK2020220268
Datum vytvoření 22 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SAMPLUS
Bílikova 20
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 457 629 €
Zisk 31 466 €
Kontaktní informace
Email samplus@samplus.sk
webové stránky http://www.samplus.sk
Telefon(y) +421346216318
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,265,333
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 358,494
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 358,494
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 22,909
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 309,577
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 26,008
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 905,381
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 651,291
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,216
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 627,652
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 22,423
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 250,166
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 247,077
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 247,077
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 182
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,866
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 41
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,924
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,115
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 809
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,458
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 182
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,276
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,265,333
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 431,863
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,660
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,660
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 393,073
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 460,521
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -67,448
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 31,466
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 833,470
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 8,605
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,570
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 7,035
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 1,453
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 1,453
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 175,693
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 328,595
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 160,905
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 160,905
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 146,918
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,332
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,085
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,146
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,209
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,608
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,968
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,640
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 150,666
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 162,850
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,454,543
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,457,629
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,451,240
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,303
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 360
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,726
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,402,397
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,103,217
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 43,716
D. Služby (účtová skupina 51) 78,014
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 140,227
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 100,810
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 35,145
4. Sociální náklady (527, 528) 4,272
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,612
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 25,150
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 25,150
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -30
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,491
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 55,232
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 229,596
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,918
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 2,917
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 23,804
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 9,340
2. Ostatní náklady (562A) 9,340
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 10,462
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,002
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -20,886
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 34,346
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 31,466
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35746548 TIN: 2020220268 DIČ: SK2020220268
 • Sídlo: SAMPLUS, Bílikova 20, 84101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Květen 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jarolím Lukáč Valachovej 1 Bratislava 841 01 28.03.2009
  Pavol Jurča Matejovec 651 Krajné 916 16 17.04.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jarolím Lukáč 2 220 € (33.3%) Valachovej 1 Bratislava 841 01
  Pavol Jurča 2 220 € (33.3%) Matejovec 651 Krajné 916 16
  Ing. Benedikt Laho 2 220 € (33.3%) Senec 903 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.06.2014Noví spoločníci:
   Ing. Benedikt Laho Hviezdoslavova 1025/64 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   02.06.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Benedikt Laho Palkovičova 13 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   26.06.2009Nový štatutárny orgán:
   Pavol Jurča Matejovec 651 Krajné 916 16 Vznik funkcie: 17.04.2009
   25.06.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Marônek Pažického 412/12 Myjava 907 01
   13.06.2009Noví spoločníci:
   Jarolím Lukáč Valachovej 1 Bratislava 841 01
   12.06.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Marônek Pažického 412/12 Myjava 907 01
   28.03.2009Noví spoločníci:
   Pavol Jurča Matejovec 651 Krajné 916 16
   Nový štatutárny orgán:
   Jarolím Lukáč Valachovej 1 Bratislava 841 01
   27.03.2009Zrušeny spoločníci:
   Pavol Jurča
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jarolím Lukáč Bíliková 20 Bratislava 841 01
   04.05.2004Noví spoločníci:
   Ing. Benedikt Laho Palkovičova 13 Bratislava 821 08
   03.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Laho Benedikt Palkovičova 13 Bratislava
   Lukáč Jarolím Bílikova 20 Bratislava
   28.11.2000Nové predmety činnosti:
   výroba sanitárnych armatúr
   výroba kartelových armatúr
   19.01.2000Nové sidlo:
   Bílikova 20 Bratislava 841 01
   18.01.2000Zrušené sidlo:
   273 Poriadie 906 22
   18.03.1999Nové sidlo:
   273 Poriadie 906 22
   Noví spoločníci:
   Pavol Jurča
   Ing. Ľuboš Marônek Pažického 412/12 Myjava 907 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jarolím Lukáč Bíliková 20 Bratislava 841 01
   Ing. Ľuboš Marônek Pažického 412/12 Myjava 907 01
   17.03.1999Zrušené sidlo:
   Bílikova 20 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Lukáč Jarolím Bílikova 20 Bratislava
   22.05.1998Nové obchodné meno:
   SAMPLUS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bílikova 20 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montáž sanitárnych armatúr
   montáž kartelových armatúr
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod a veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   Ing. Laho Benedikt Palkovičova 13 Bratislava
   Lukáč Jarolím Bílikova 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Lukáč Jarolím Bílikova 20 Bratislava