Vytvořte fakturu

RST Estate Service - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 29.06.2016
Basic information
Obchodní název RST Estate Service
Stav Zničeno
IČO 35746611
TIN 2020201117
Datum vytvoření 26 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RST Estate Service
90049
Rovinka
Financial information
Prodej a příjem 5 €
Zisk -2 314 €
Kontaktní informace
Email tomas.rapi@rst-estate.sk
Telefon(y) 0245985524
Date of updating data: 29.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 29,583
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 11,153
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 11,153
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 11,153
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,430
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 250
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 250
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 18,001
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 18,001
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 18,001
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 179
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 187
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -8
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 29,583
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -121,518
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 500
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 500
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -126,343
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 10,591
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -136,934
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,314
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 151,101
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 64
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 64
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 32,774
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 39,711
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 9,268
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,268
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 29,441
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,002
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 500
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 500
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 78,048
Date of updating data: 29.06.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,359
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,226
2. Ostatní náklady (562A) 1,226
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 133
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,359
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,354
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,314
Date of updating data: 29.06.2016
Date of updating data: 29.06.2016
 • IČO :35746611 TIN: 2020201117
 • Sídlo: RST Estate Service, 90049, Rovinka
 • Datum vytvoření: 26 Květen 1998
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.06.2016Zrušené obchodné meno:
   RST Estate Service, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   357 Rovinka 900 49
   10.05.2007Nové obchodné meno:
   RST Estate Service, s.r.o.
   26.05.1998Nové sidlo:
   357 Rovinka 900 49
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným