Vytvořte fakturu

VELU - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VELU
IČO 35746670
TIN 2020271220
DIČ SK2020271220
Datum vytvoření 25 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VELU
Svetlá 5
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 40 354 €
Zisk -844 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,679
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 2,123
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 175
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 2,679
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -10,644
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -16,439
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -844
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 13,323
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 10,862
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,461
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 320
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 315
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,807
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 19
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 40,354
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 40,175
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 179
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 40,757
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 30,219
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 197
C. Služby (účtová skupina 51) 5,926
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 3,940
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 156
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 151
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 168
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -403
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,833
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 26
XI. Kurzové zisky (663) 26
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 467
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 231
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 236
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -441
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -844
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -844
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015