Vytvořte fakturu

Arnold izolácie - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Obchodní název Arnold izolácie
IČO 35746688
TIN 2020230432
DIČ SK2020230432
Datum vytvoření 28 Květen 1998
Company category Komanditná spoločnosť
Sídlo Arnold izolácie
Šišov 218
95638
Šišov
Financial information
Prodej a příjem 2 345 830 €
Zisk 223 482 €
Kontaktní informace
Email slovakia@arnoldgroup.com
Telefon(y) 0387696193
Fax(y) 0387696194, 0387696193
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,129,658
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 912,110
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 912,110
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 62,116
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 753,071
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 65,323
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 31,600
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,215,590
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 177,024
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 48,330
3. Výrobky (123) - /194/ 128,694
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 812,677
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 797,617
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 797,617
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,303
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,757
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 225,889
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,697
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 223,192
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,958
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,958
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,129,658
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,623,016
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 16,598
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 16,598
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,382,936
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,382,936
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 223,482
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 506,642
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 164,052
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 160,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,052
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 306,310
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 175,500
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 175,500
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 746
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 63,364
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 33,603
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 32,978
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 119
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 36,280
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 36,280
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,345,903
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,345,830
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,747,875
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 566,018
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 21,683
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,254
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,037,975
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 502,597
D. Služby (účtová skupina 51) 268,898
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,157,008
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 838,895
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 288,784
4. Sociální náklady (527, 528) 29,329
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,308
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 92,928
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 92,928
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,236
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 307,855
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,564,081
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 74
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 19
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 19
XII. Kurzové zisky (663) 55
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 17,692
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 16,750
2. Ostatní náklady (562A) 16,750
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 30
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 912
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -17,618
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 290,237
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 66,755
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 66,755
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 223,482
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015
 • IČO :35746688 TIN: 2020230432 DIČ: SK2020230432
 • Sídlo: Arnold izolácie, Šišov 218, 95638, Šišov
 • Datum vytvoření: 28 Květen 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Wolfgang Arnold Hermann-Hesse-Str. 32 Filderstadt 707 94 Spolková republika Nemecko 05.06.2008
  Dušan Kajan 22 Pochabany 956 38 01.05.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Wolfganag Arnold 0 € (0%) Hermann-Hesse-Str. 32 Filderstadt 707 94 SRN
  Werner Arnold 0 € (0%) Robert-Bosch-Str. 3 Filderstadt 707 94 SRN
  Arnold izolačné systémy s.r.o. 0 € (0%) 218 Šišov 956 38
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.05.2015Nový štatutárny orgán:
   Dušan Kajan 22 Pochabany 956 38 Vznik funkcie: 01.05.2015
   15.03.2011Nové predmety činnosti:
   izolatérstvo
   19.11.2009Nové sidlo:
   218 Šišov 956 38
   Noví spoločníci:
   komanditista Arnold izolačné systémy s.r.o. IČO: 35 739 843 218 Šišov 956 38
   Nový štatutárny orgán:
   Arnold izolačné systémy s.r.o. 218 Šišov 956 38
   04.07.2008Nový štatutárny orgán:
   Wolfgang Arnold Hermann-Hesse-Str. 32 Filderstadt 707 94 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 05.06.2008
   11.04.2008Nové obchodné meno:
   Arnold izolácie k.s.
   28.05.1998Nová právna forma:
   Komanditná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   výroba, veľkoobchodný a maloobchodný predaj izolačných materiálov textilného druhu
   Noví spoločníci:
   komanditista Werner Arnold Robert-Bosch-Str. 3 Filderstadt 707 94 SRN
   komanditista Wolfganag Arnold Hermann-Hesse-Str. 32 Filderstadt 707 94 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   komplementár